Møte i Kommunestyret 07.03.2016 18:00

Mars 7 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
16/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 08.02.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
17/16 KOMMUNESTRUKTUREN PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
18/16 FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR 9 KOMMUNER I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Behandling (1)
19/16 TILLEGSFINANSIERING TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
20/16 REISELIVSPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
21/16 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
22/16 PLAN 2079 - DETALJREGULERING FOR - SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/161,162
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (2)
23/16 PLAN 3025 - DETALJREGULERING FOR AVALDSNESVEGEN - 66/845 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (2)
24/16 PLAN 3029 - DETALJREGULERING FOR MIDTRE EIDE (SUNDBAKKEN) - 69/61
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
25/16 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 07.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
26/16 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 07.03.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
27/16 PLAN 5060 - KOLLEKTIV OG SYKKELFREMKOMMELIGHET - NORHEIM - 148/857 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)