Møte i Kommunestyret 08.02.2016 18:00

Februar 8 2016
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 ÅRSMELDING 2015 - KONTROLLUTVALGET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
3/16 ÅRSMELDING 2015 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
4/16 ÅRSMELDING 2015 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
5/16 VALG AV DELEGATER TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
6/16 ENDRING I KARMSUND INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN IKS SELSKAPSVEDTEKTER - §§ 3, 4 OG 21
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (2)
7/16 OVERSIKT OVER HELSETILSTANDEN OG PÅVIRKNINGSFAKTORER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (1)
8/16 BEREDSKAP I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
9/16 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Behandling (6)
10/16 PLAN 5059 - OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111
Saksdokumenter med vedlegg (27)
Protokoll
Behandling (2)
11/16 PLAN 3030 - DETALJREGULERING FOR BORGAREDALEN SØPPELFYLLING - 100/14 MFL. -
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Behandling (2)
12/16 PLAN 2060 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - 15/843 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (3)
13/16 PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE - 33/118
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (4)
14/16 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 08.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
15/16 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 08.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)