Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 09.06.2016 17:00

Juni 9 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
74/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 21.04.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
75/16 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
76/16 149/7 - DELING, AVSLAG PÅ DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Behandling (1)
77/16 119/366 - SNIKVEGEN, MYKJE - HAGESTUE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
78/16 85/28 - UTVIK - BRUKSENDRING FRA BUTIKK TIL HYBLER
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
79/16 15/62 OG 15/2141 - ÅKRA - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
80/16 146/154 - RINGENVEGEN, BØ - DISPENSASJON OPPARBEIDELSE REGULERT VEG
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
81/16 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (1)
82/16 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
83/16 82/55 - HINDERÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
84/16 15/120 OG 15/225 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING BOLIG OG FRITIDSBOLIG - NYBYGG ENEBOLIG OG BOLIG MED 2 LEILIGHETER
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
85/16 133/10 - FEØY -DISPENSASJON FOR ETABLERING AV NYTT USTLIPP - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
86/16 133/7 - FEØY - AVSLAG DISPENSASJON, DELING AV GRUNNEIENDOM - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
87/16 70/14 - YTRE EIDE - DELING BOLIGHUS, AVSLAG DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
88/16 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
89/16 PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
90/16 PLAN 4067 - DETALJREGULERING FOR BARNEHAGE PÅ SKEIE
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
91/16 PLAN 5073 - OMRÅDEREGULERING FOR SPANNE SENIORLANDSBY Protokoll
Behandling (1)
92/16 PLAN 5071 - DETALJREGULERING FOR NORDTUNET - 149/322, 323 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
93/16 PLAN 3025 - DETALJREGULERING FOR AVALDSNESVEGEN - 66/845 MFL - GODKJENT 7.3.2016 - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (3)
94/16 PLAN 3000-1 - REGULERINGSPLAN FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - 69/71 - ENDRING SOM GJELDER TOMTEUTNYTTELSE
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
95/16 PLAN 5065 - REGULERINGSPLAN FOR VORMEDALSVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (39)
96/16 PLAN 3035 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 M.FL
Saksdokumenter med vedlegg (38)
Protokoll
97/16 PLAN 5075 - DETALJREGULERING FOR FOSNESET - 106/14 M.FL. -
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (1)
98/16 PLAN 3023 - DETALJREGULERING FOR HOVEDGATEN 29, KOPERVIK - 58/114
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
99/16 PLAN 2007-3 - REGULERINGSPLAN FOR ÅRABROTHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN - ENDRING FRA PARKERING TIL PARKERINGS- OG GARASJEANLEGG - 15/1235
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
100/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
101/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll