Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 21.04.2016 17:00

April 21 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
47/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 25.02.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/16 3/416 - NESVEGEN, ØSHUS - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
49/16 74/2 - YTRELANDVEGEN, YTRALAND - BRUKSENDRING DELER AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
50/16 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG -KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
51/16 75/51 - KVALAVÅG - FYLLING I SJØ - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (2)
52/16 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - KLAGEBEHANDLING PROSJEKT 1-4
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
53/16 119/366 - SNIKVEGEN, MYKJE - HAGESTUE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
54/16 129/17 - TORVASTADVEGEN, STANGE - SØKNAD OM DISPENSASJON - ENEBOLIG I LNF - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
55/16 15/2320 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING AV LØE OG NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
56/16 149/7 - DELING, AVSLAG PÅ DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
57/16 PLAN 5074 - DETALJREGULERING FOR RAMSLI - 112/120
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
58/16 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (1)
59/16 PLAN 2082 - OMRÅDEREGULERING FOR SALVØY
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
60/16 PLAN 4063 - DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (2)
61/16 PLAN 4045 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (1)
62/16 PLAN 3034 - DETALJREGULERING FOR STANGELANDSTUNET- 64/1536
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
63/16 PLAN 1020 - DETALJREGULERING FOR TURLØYPE ALMANNAMYR - 44/7 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
64/16 PLAN 5076 - DETALJREGULERING FOR RØYKSUNDVIKA - 122/17 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
65/16 PLAN 282-8 - REGULERINGSPLAN FOR HAVNEOMRÅDE, ÅKREHAMN - ENDRING AV FORTAU, NORDRE DEL AV STRANDAVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
66/16 PLAN 1019 - DETALJREGULERING FOR KVARTALSLEKEPLASS SYRE, SKUDENESHAVN - 38/234
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
67/16 PLAN 5079 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SPANNADALEN - 148/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
68/16 PLAN 2087 - REGULERINGSPLAN FOR JOVIKVEGEN - 3/238 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
69/16 PLAN 3027 - DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
70/16 PLAN 5067 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYKJETUNET - 119/118
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
71/16 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (42)
Protokoll
Behandling (3)
72/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
73/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 21.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll