Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 25.02.2016 17:00

Februar 25 2016
Rådhuset, formannskapssalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
22/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 28.01.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
24/16 SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
25/16 HOVEDPLAN VEG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/16 75/51 - KVALAVÅG - FYLLING I SJØ - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
27/16 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (1)
28/16 5/452 - VEA - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPENSASJON FOR UNDERVISNINGSLOKALE
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
29/16 3/416 - NESVEGEN, ØSHUS - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
30/16 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
31/16 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER OG KAI - PROSJEKT 4
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
32/16 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 5
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
33/16 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 6
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
34/16 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS/LAGER - PROSJEKT 7
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
35/16 PLAN 2079 - DETALJREGULERING FOR - SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/161,162
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (1)
36/16 PLAN 3025 - DETALJREGULERING FOR AVALDSNESVEGEN - 66/845 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
37/16 PLAN 3029 - DETALJREGULERING FOR MIDTRE EIDE (SUNDBAKKEN) - 69/61
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
38/16 PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
39/16 PLAN 2007-3 - REGULERINGSPLAN FOR ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN - ENDRING FRA PARKERING TIL GARASJEANLEGG -
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
40/16 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
41/16 PLAN 3023 - DETALJREGULERING FOR HOVEDGATEN 29, KOPERVIK - GNR. 58/114
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
42/16 PLAN 5075 - DETALJREGULERING FOR FOSNESET - 106/14 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
43/16 PLAN 5074 - DETALJREGULERING FOR RAMSLI - 112/120
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
44/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 25.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
45/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 25.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
46/16 PLAN 5060 - KOLLEKTIV OG SYKKELFREMKOMMELIGHET - NORHEIM - 148/857 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll