Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 17:00

Januar 28 2016
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 10.12.2015.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 106/14 - FOSNANES - PÅLEGG OM TILBAKEFØRING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
3/16 106/88 - FOSNANES - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (3)
4/16 15/2141 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
5/16 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
6/16 75/51 - KVALAVÅG - FYLLING I SJØ - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
7/16 85/8 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - FASADEENDRING BOLIGBLOKK - 10 ALTANER - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
8/16 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
9/16 15/240 - VIKAVEGEN, ÅKRA - DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEKRAV I PLAN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
10/16 PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - 57/654 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (24)
Protokoll
11/16 KLAGE PÅ GODKJENNING AV PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (9)
12/16 PLAN 2041 - KLAGE PÅ VEDTAK OM GODKJENNING AV OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (8)
13/16 PLAN 3027 - DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
14/16 PLAN 5067 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYKJETUNET - 119/118
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
15/16 PLAN 5059 - OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111
Saksdokumenter med vedlegg (27)
Protokoll
Behandling (1)
16/16 PLAN 3030 - DETALJREGULERING FOR BORGAREDALEN SØPPELFYLLING - 100/14 MFL. -
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
17/16 PLAN 2060 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - 15/843 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
18/16 PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE - 33/118
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (3)
19/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 28.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
20/16 EVENTUELT- HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 28.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
21/16 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll