Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 18:00

Desember 7 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
45/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 26.10.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/16 KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2016 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
47/16 KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2016 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
48/16 GUDSTJENESTER I SKOLETIDEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
49/16 OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
50/16 FORSLAG OM KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
51/16 MØTEPLAN 2017 - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
52/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
53/16 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.12.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
54/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.12.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll