Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 18:00

Oktober 26 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
38/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 26.09.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
39/16 RISIKOANALYSE - HOLMEN OG TÅRNET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
40/16 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
41/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
42/16 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 26.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
43/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 26.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
44/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 26.10.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll