Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.09.2016 18:00

September 26 2016
Rådhuset, formannskapssalen - NB! Mandag
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
29/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 08.06.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
30/16 TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2015/16
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/16 NEDLEGGELSE AV EIDE OG STOKKASTRAND SKOLER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
32/16 ENDRING AV INNTAKSOMRÅDER I SONE 3
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
33/16 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 26.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
35/16 ØKONOMISK STATUSRAPPORT PR SEPTEMBER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 26.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
36/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 26.09.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
37/16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL CHAMPIONS LEAGUE KAMP
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll