Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 08.06.2016 18:00

Juni 8 2016
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
22/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 06.04.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/16 RETNINGSLINJER OM SVØMMEOPPLÆRING FOR SKOLENE I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/16 UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
25/16 KLAGE PÅ AVSLAG - KULTURMIDLER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
26/16 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 08.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
27/16 REFERATSAKER HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 08.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
28/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 08.06.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll