Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 18:30

April 6 2016
Storesund barnehage, Torvastad NB!
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
8/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 27.01.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
9/16 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET SOUND I SUNDET 2 AV ALEKSANDER HAUGE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
10/16 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
11/16 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIVANLEGG 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
12/16 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
13/16 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
14/16 FESTILVALTILSKOTT 2016
Saksdokumenter med vedlegg (38)
Protokoll
15/16 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/16 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - REVIDERT UTGAVE 2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (4)
17/16 OMORGANISERING HOLMEN OG TÅRNET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
18/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 06.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
19/16 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 06.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
20/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 06.04.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
21/16 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll