Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 27.01.2016 18:00

Januar 27 2016
Stangeland ungdomsskole NB! Merk sted
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 09.12.2015.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/16 BUDSJETT 2016 - OPPVEKST OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/16 REALFAGSSATSING KARMØY KOMMUNE 2015-2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/16 REISELIVSPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
5/16 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 27.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
6/16 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 27.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
7/16 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 27.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll