Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.04.2015 19:30

April 14 2015
Rådhuset, Møterom 309
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
11/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.03.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/15 FRAMTIDIG LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE - SAMLOKALISERT MED KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG HJELP
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
13/15 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/15 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll