Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2015 18:30

Desember 1 2015
Rådhuset, Møterom 309. NB! Klokkeslett
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
30/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 03.11.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/15 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
32/15 SKOLEBRUKSPLAN 2015-2030
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
33/15 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
34/15 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (2)
35/15 REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 01.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/15 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 01.12.2015
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll