Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.09.2015 19:30

September 1 2015
Rådhuset, Møterom 309
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
19/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.05.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/15 VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - ORIENTERING OM PLANER OG FRAMDRIFT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
21/15 INNSPILL TIL BUDSJETT 2016 - ELDRERÅDET OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
22/15 REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 01.09.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/15 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 01.09.2015
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll