Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.05.2015 19:00

Mai 19 2015
Åkra ungdomsskole
19:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
15/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 14.04.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/15 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
17/15 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.05.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/15 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 19.05.2015
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll