Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 19:30

Januar 27 2015
Rådhuset, Møterom 309
19:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.01.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/15 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
3/15 LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
4/15 SKOLEBRUKSPLAN 2015-2030
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
5/15 REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.01.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/15 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.01.2015
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll