Møte i Valgstyret 25.08.2014 16:00

August 25 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 12.05.14 - VALGSTYRET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/14 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2015 - FORSØK MED ELEKTRONISK AVKRYSSING I MANNTALL
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
7/14 REFERATSAKER 25.08.14 - VALGSTYRET 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/14 EVENTUELT - VALGSTYRET 25.08.14
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll