Møte i Formannskapet 10.06.2014 00:00

Juni 10 2014
Formannskapssalen - Ekstraordinært møte i forkant av kommune
00:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
54/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
55/14 HEVING AV LÅNERAMME - KARMSUND HAVNEVESEN IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
56/14 BIBLIOTEKPLAN I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
57/14 STORHALL KARMØY AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll