Møte i Formannskapet 11.02.2014 17:00

Februar 11 2014
Formannskapssalen, ekstraordinært møte
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 20.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
10/14 KOPERVIK UNGDOMS- OG ALDERSSENTER - VURDERING OM OVERTAKELSE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/14 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ROGALAND RESTAURANT INVEST AS/FISKARBONDEN SPISERI V/INGE EIRIK SKOGLAND
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
13/14 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - NERIJØNÅ AS V/TOM-JØRAN JOHNSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/14 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll