Møte i Formannskapet 19.02.2014 16:00

Februar 19 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
15/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 11.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
16/14 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
17/14 EFFEKTIVISERINGSTILTAK I DEN KOMMUNALE DRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (11)
18/14 PENSJONSORDNINGER FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/14 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013 - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
20/14 BARNEHAGEPLAN 2013 - 2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
21/14 REFERATLISTA 19.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (4)
22/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
23/14 UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll