Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 01.12.2014 18:15

Desember 1 2014
Rådhuset, formannskapssalen NB! Merk dato og klokkeslett
18:15

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
43/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 20.10.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
44/14 KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
45/14 KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/14 LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
47/14 VEDTEKTER SFO - SØSKENMODERASJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
48/14 RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
49/14 MØTEPLAN 2015 - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
50/14 REFERATSAKER HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 01.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
51/14 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 01.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
52/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll