Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 18:00

Oktober 20 2014
Rådhuset, formannskapssalen. NB! Merk dag/dato
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
36/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 03.09.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
37/14 ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
38/14 FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
39/14 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 - 2018
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
40/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 20.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
41/14 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - OPPVEKST OG KULTUR - 20.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
42/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 20.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll