Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.09.2014 18:00

September 3 2014
Vågen læringssenter, Naustet (i Stangelandsvågen)
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
29/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 02.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
30/14 GODKJENNING AV SKOLER ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I SKOLENE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
31/14 ÅKRA SOKNERÅDSBARNEHAGE OG ETTERBETALING AV TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
32/14 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR - PLANPROGRAM
Saksdokumenter med vedlegg (3)
33/14 REFERATSAKER - 03.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
34/14 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - 03.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
35/14 EVENTUELT - 03.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll