Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 02.06.2014 18:00

Juni 2 2014
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
21/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 09.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/14 BIBLIOTEKPLAN I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
23/14 TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/14 KLAGE PÅ AVSLAG - KULTURMIDLER 2014
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
25/14 KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2014-2015
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
26/14 REFERATSAKER - 02.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/14 ØKNONOMISK STATUSRAPPORT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
28/14 EVENTUELT - 02.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll