Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 00:00

April 9 2014
Rådhuset, formannskapssalen
00:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
10/14 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
11/14 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2014 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
12/14 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV FORENINGSBYGG 2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
13/14 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/14 TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
15/14 TILSKUDD TIL TILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
16/14 TILSKUDD FESTIVALER 2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
17/14 STRATEGIPLAN FOR KULTURSKRINET 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/14 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - OPPRETTING AV NY FAREKLASSE SKOLESKYSS / KLASSIFISERING AV TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
19/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 09.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
20/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 09.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)