Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 29.01.2014 18:00

Januar 29 2014
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUVTALG OPPVEKST OG KULTUR 04.12.2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/14 BUDSJETT 2014 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
3/14 BARNEHAGEPLAN 2013 - 2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
4/14 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013 - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
5/14 MOZARTS FIGAROS BRYLLUP - OPPSETTING VED HAUGESUND KAMMEROPERA
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
6/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 29.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
7/14 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - 29.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/14 EVENTUELT 29.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll