Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 04.12.2014 17:00

Desember 4 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
183/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 23.10.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
184/14 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
185/14 MØTEPLAN 2015 - HOVEDUTVALG TEKNISK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
186/14 2/185 - SALVØYVEGEN, NY ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
187/14 AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Behandling (1)
189/14 86/210 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - FORLENGELSE AV TILLATELSE FOR BRAKKERIGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
190/14 83/28 - SKEIE - REPARASJON AV MOLO/TERRENGENDRING OG NATURSTEINSKANT - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
191/14 149/278 OG 149/449 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE - SØKNAD OM AVKJØRSEL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
192/14 PLAN 5041 - DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 - 123/8 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (3)
193/14 PLAN 2066 - DETALJREGULERING FOR STONGTUNET - DEL AV 15/59
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (2)
194/14 PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
Behandling (4)
195/14 PLAN 5061 - DETALJREGULERING FOR HASSELBAKKEN - SKRE - 112/28
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
196/14 PLAN 488-2 - REGULERINGSENDRING FOR TRAFIKKHAVN - VELDEØYENE - 86/238
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
197/14 PLAN 1009 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SANDVE SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
198/14 PLAN 5018 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - 148/8 M. FL.
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (5)
199/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK 04.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
200/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK 04.12.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll