Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 23.10.2014 17:00

Oktober 23 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
164/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 25.09.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
165/14 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID ÅR 2015
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
166/14 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 - 2018
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
167/14 2/185 - SALVØYVEGEN, NY ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
168/14 AVSLAG DISPENSASJON, FRADELING HUS NR. 2 - GNR/BNR 128/3 - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
169/14 AVSLAG DELING BOLIGHUS NR. 2 - 26/10, KVILHAUG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
170/14 AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
171/14 59/126 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (3)
172/14 11/70 - MANNESMARKA, MANNES - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (2)
173/14 SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
174/14 PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (3)
175/14 PLAN 3020 - DETALJREGULERING FOR KALVATRETUNET - 64/130 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
176/14 PLAN 3025 - DETALJREGULERING FOR AVALDSNESVEGEN - 66/845 MFL
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
177/14 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
178/14 PLAN 1003 - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ALMANNAMYR - 47/321,322 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
179/14 PLAN 3018 - DETALJREGULERING FOR KIRKEGATA 18, KOPERVIK - 58/212 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
180/14 PLAN 4012-2 - REGULERINGSPLAN FOR PERESTRANDA, STORESUND - ENDRING VEDR. MOLO/SMÅBÅTHAVN - 142/20 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
Behandling (2)
181/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK 23.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
182/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK - 23.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll