Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 25.09.2014 17:00

September 25 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
144/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 28.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
145/14 VEDTAK OM TVANGSMULKT, FORSØPLING I STAVAMARKA 50 - GNR/BNR 21/33
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
146/14 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
148/14 42/32 - GAMLE SYREVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG 3 STK. ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
149/14 133/43 - DUØY, FEØY. NYBYGG GARDSHUS - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
150/14 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
151/14 14/17 - ÅRVOLL. NYBYGG VÅNINGSHUS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBL § 18-1
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
152/14 DISPESASJON PBL. FRADELING AV BOLIGHUS NR. 2 32/14
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
153/14 PLAN 4033 - REGULERINGSPLAN FOR AUSTEVIK - 98/2,7,140 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (2)
154/14 PLAN 4035 - REGULERINGSPLAN FOR NY HÅLANDSVEG (STORESUND - HÅLAND SKOLE) DEL 1
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (4)
155/14 PLAN 2069 - DETALJREGULERING FOR TJØSVOLL ØST - 13/686 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
156/14 PLAN 2024-4 - REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ - ENDRING FOR ÅKRA SEMENTSTØPERI - 15/977 MFL.- KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (3)
157/14 PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (2)
158/14 PLAN 5063 - DETALJREGULERING FOR RAMSVIK 120/124
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
159/14 PLAN 2023 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØR - 15/137 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
160/14 PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
161/14 PLAN 5018 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - 148/8 M. FL.
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (4)
162/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK 25.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
163/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK 25.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll