Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 28.08.2014 17:00

August 28 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
120/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE IHOVEDUTVALG TEKNISK 05.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
121/14 BYGGEHØYDER OG BRANNBEREDSKAP I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
122/14 SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE TIL KARMSUNDET FRA MOKSHEIMTUNET, 5542 KARMSUND
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
124/14 5/470 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
125/14 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (6)
126/14 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
127/14 4/450 - MUNKAJORD - NYBYGG SJØHUS OG BRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
128/14 136/3 OG 136/9 - SKJØLINGSTADVEGEN, SKJØLINGSTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (5)
129/14 57/487 - SKUDENESHAVN - TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
130/14 149/382 - STEMMEMYR, SPANNE - FLYTTING AV AVKJØRSEL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
131/14 148/551 - NORHEIMSTØLEN - NORHEIM - TILBYGG BOLIG, TERRASSE-KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
132/14 108/1 - HELLEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING VEGGRUNN - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
133/14 PLAN 5049 - DETALJREGULERINGSPLAN - MYKLAND - DEL AV 119/85 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
Behandling (2)
134/14 PLAN 5057 - DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAVN JUVIKA - 122/190 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
135/14 PLAN 2051 - DETALJREGULERING FOR GJERDETUNET, ÅKREHAMN - DEL AV 15/1850
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
136/14 PLAN 2066 - DETALJREGULERING FOR STONGTUNET - 15/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
137/14 PLAN 5041 - DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 - 123/8 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
138/14 PLAN 5047-1 - DETALJREGULERINGSPLAN - MOKSHEIMTUNET - ENDRING, 147/668 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
139/14 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
140/14 PLAN 5011-1 - REGULERINGSPLAN FOR KINNESTEIN - ENDRING FORRETNING - 149/362 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
141/14 PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - ENDRING - RABATT TIL FORTAU - DEL AV 149/292
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
142/14 REFERATSAKER - 28.08.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
143/14 EVENTUELT - HTS 28.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll