Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 05.06.2014 17:00

Juni 5 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
94/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG TEKNISK 24.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
95/14 HOVEDNETT FOR SYKKEL I HAUGESUND OG PÅ FASTLANDS-KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
96/14 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
97/14 KLAGESAK- KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM REFUSJON
Saksdokumenter med vedlegg (11)
98/14 148/646 - LEGEVEGEN, NORHEIM - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Behandling (2)
99/14 PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
100/14 11/70 - MANNESMARKA, MANNES - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
101/14 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Behandling (1)
102/14 148/329 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Behandling (1)
103/14 3/365 - NESVEGEN, ØSTHUS - TILBYGG/PÅBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
104/14 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
105/14 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (5)
106/14 59/126 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (2)
107/14 PLAN 5041 - DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 - 123/8 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
108/14 PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (1)
109/14 PLAN 4033 - REGULERINGSPLAN FOR AUSTEVIK - 98/2,7,140 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (1)
110/14 PLAN 2066 - DETALJREGULERING FOR STONGTUNET - 15/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Behandling (1)
111/14 PLAN 2024-5 - REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ - ENDRING AV ADKOMST TIL BOLIGOMRÅDE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
112/14 PLAN 3014 - DETALJREGULERING FOR G/S-VEG/FORTAU - ÅSEBØEN - STANGELAND
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
113/14 PLAN 2069 - DETALJREGULERING FOR TJØSVOLL ØST - 13/686 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
114/14 PLAN 5018 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - 148/8 M. FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (3)
115/14 PLAN 4035 - REGULERINGSPLAN FOR NY HÅLANDSVEG (STORESUND - HÅLAND SKOLE)
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (3)
116/14 PLAN 2024-4 - REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ - ENDRING FOR ÅKRA SEMENTSTØPERI - 15/977 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
117/14 PLAN 4044 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORHAUG, GUNNARSHAUG - DEL AV 143/5,17
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (3)
118/14 REFERATSAKER 05.05.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
119/14 EVENTUELT - 05.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)