Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 06.03.2014 17:00

Mars 6 2014
Rådhuset, formannskapssalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
38/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 30.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
39/14 ÅRSMELDING TEKNISK 2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (20)
40/14 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - OPPRETTING AV NY FAREKLASSE SKOLESKYSS / KLASSIFISERING AV TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
41/14 83/28 - SKEIE. PÅLEGG OM STANS AV ARBEID - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
42/14 102/14, 36 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
43/14 59/126 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
44/14 16/238 - MEDHAUG - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
45/14 148/995 - LAHAMMARVEGEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/14 GNR. 83/28 - SKEIE - TERRENGENDRING OG OPPFØRING AV NATURSTEINSKANT VED SJØEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
47/14 GNR/BNR 133/170, FEØY. FYLLING I SJØ, NY BEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (4)
48/14 64/1115, KALVATREVEGEN, STANGELAND, SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
49/14 120/58 - SNIKVEGEN, TUASTAD - OPPFØRING AV TERRASSE, HAGESTUE OG MUR - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
50/14 PLAN 3016 - OMRÅDEREGULERING FOR KOPERVIK KIRKE - DEL AV GNR. 58
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
51/14 PLAN 4049 - OMRÅDEREGULERING FOR STORESUND SØR - 142/18 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
52/14 PLAN 4035 - REGULERINGSPLAN FOR NY HÅLANDSVEG (STORESUND - HÅLAND SKOLE)
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
53/14 PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
54/14 PLAN 5041 - DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 - 123/8 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
55/14 PLAN 4044 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORHAUG, GUNNARSHAUG - GNR 143/17
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
Behandling (2)
56/14 PLAN 5015 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - SPANNE - PRIVAT PLANFORSLAG - TILRETTELEGGE FOR BOLIGER - 149/4 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (60)
Protokoll
Behandling (5)
57/14 PLAN 4033 - REGULERINGSPLAN FOR AUSTEVIK - 98/2,7,140 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
58/14 PLAN 591-5 - REGULERINGSPLAN FOR STØLSMYR - RAGLAMYR SØR - ENDRING FOR OMRÅDE ØST FOR T-FORBINDELSEN -
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
59/14 REFERATSAKER 06.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
60/14 EVENTUELT - 06.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
61/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (7)