Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 24.04.2014 17:00

April 24 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
62/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG TEKNISK - 06.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
63/14 INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
64/14 PÅKLAGEING AV VEDTAKET I SAK 193/14, OPPFØRING AV SJØHUS M/KAI GNR 4/450 - MUNKAJORD.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
65/14 57/105 - SKUDENESHAVN. DELING AV GRUNNEIENDOM, KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
66/14 12/118 - SEVLAND - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
67/14 DELING AV DRIFTSENHET - GNR/BNR. 7/15, GNR/BNR 7/82 -
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
68/14 102/14 - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
69/14 11/429 - MANNES - DISPENSASJON
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
70/14 122/29 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND. NYBYGG ANNEKS - NY BEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (4)
71/14 136/3 OG 136/9 - SKJØLINGSTADVEGEN, SKJØLINGSTAD, SØKNAD OM DISPENSASJON - NY DISPENSASJONSBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (4)
72/14 148/646 - LEGEVEGEN, NORHEIM - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
73/14 25/99 - LANGÅKER. SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (3)
74/14 12/472 - VALBERGLIA, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
75/14 37/1, 7,11,18 - LI. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
76/14 11/70 - MANNESMARKA, MANNES - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
77/14 PLAN 5049 - DETALJREGULERINGSPLAN - MYKLAND - DEL AV 119/85 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
78/14 PLAN 5051 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2 - 147/667
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
79/14 PLAN 4035 - REGULERINGSPLAN FOR NY HÅLANDSVEG (STORESUND - HÅLAND SKOLE)
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
80/14 PLAN 2024-3 - REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ - ENDRING FOR 15/62,2141 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
81/14 PLAN 2067 - DETALJREGULERING FOR STORHALL KARMØY - SLETTEN, VEAVÅGEN - 5/280 - GODKJENT 30.01.14 - KLAGE PÅ VEDTAK
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
82/14 PLAN 2041 - DETALJREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ/HOLMEN - 15/460 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
Behandling (1)
83/14 PLAN 2066 - DETALJREGULERING FOR STONGTUNET - 15/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
84/14 PLAN 2058 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR MANNESHAMN - 11/12,24 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (1)
85/14 PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU - 38/91 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
86/14 PLAN 2051 - DETALJREGULERING FOR GJERDETUNET, ÅKREHAMN - 15/1850 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
87/14 PLAN 2064 - REGULERINGSPLAN FOR MOLDBAKKANE - 5/433 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
88/14 PLAN 2068 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELAREAL, VED VESTRE VEAVEG - 4/414
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
89/14 PLAN 5057 - DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAVN JUVIKA - 122/190 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
90/14 PLAN 4012-2 - REGULERINGSPLAN FOR PERESTRANDA, STORESUND - ENDRING VEDR. MOLO/SMÅBÅTHAVN - 142/20 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
91/14 PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU -
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
92/14 REFERATSAKER - 24.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
93/14 EVENTUELT - 24.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)