Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 30.01.2014 17:00

Januar 30 2014
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/14 BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN 2014-2017 - TEKNISK ETAT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
3/14 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013 - 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
4/14 131/6 - TORVASTAD. TERRENGINNGREP - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
5/14 11/430 - MANNES -KLAGE PÅ AVSLAG. NYBYGG SJØHUS/LAGER
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
6/14 59/126 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
7/14 83/28 - SKEIE. PÅLEGG OM STANS AV ARBEID - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
8/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING FOR DEL AV SJØHUS TIL BOLIGFORMÅL, GNR. 1/62 VEDØY.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
9/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL OPPARBEIDELSE AV REGULERT VEG PBL § 18-1, FOR OPPFØRING AV FREMTIDIG BOLIG PÅ GNR. 64/920
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/14 PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 164/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND. DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG (BYGG 1) PÅ GNR.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
11/14 PÅKLAGING AV VEDTAKET I HTS SAK 165/13 FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND. DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG (BYGG 2),
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
12/14 PÅKLAGING AV VEDTAKET I SAK 476/16. 146/17 - BØNESET, BØ. SPILLVANNSLEDNING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
13/14 DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST, GNR. 83/194 SKEIE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
14/14 23/7 - NES - FRADELING AV HUS NR. 2 - KLAGEBEHANDLING (PBL.)
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
15/14 102/14, 36 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/14 114/261 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG GARASJE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
17/14 16/238 - MEDHAUG - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
18/14 PLAN 481-3 - REGULERINGSPLAN FOR UTVIK - ENDRING ANGÅENDE REKKEFØLGEKRAV - UTVIKSTRAND
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
19/14 PLAN 5051 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2 - 147/667
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
20/14 UTGÅR 22.05.2014 - .HBK Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (2)
21/14 PLAN 546-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - AVKJØRSEL FRA FV 831
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
22/14 PLAN 5044 - DETALJREGULERINGSPLAN NORHEIM - VEST FOR VORMEDALSVEGEN - GNR/BNR 148/386
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
23/14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE BOLIG/LEK
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
24/14 PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
25/14 PLAN 2064 - REGULERINGSPLAN FOR MOLDBAKKANE GNR/BNR 5/433 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
26/14 PLAN 2068 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELAREAL, VED VESTRE VEAVEG - 4/414
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
27/14 PLAN 2024-3 - REGULERINGSPLAN FOR HÅSTØ - ENDRING FOR GNR/BNR 15/62 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
28/14 PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
29/14 PLAN 2065 - DETALJREGULERING FOR TJØSVOLL ØST 2 - 13/695 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
30/14 PLAN 2067 - DETALJREGULERING FOR STORHALL KARMØY - SLETTEN, VEAVÅGEN - 5/280
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
31/14 PLAN 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
32/14 PLAN 4037 - DETALJPLAN FOR PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (2)
33/14 PLAN 2044 - REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN - 15/30,346,947
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
34/14 PLAN 3003 - REGULERINGSPLAN FOR STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
35/14 PLAN 3017 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - TORFÆUSGATEN - 58/249
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
36/14 REFERATSAKER HOVEDUTVALG TEKNISK 30.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
37/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll