Møte i Administrasjonsutvalget 10.12.2014 18:00

Desember 10 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
27/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/14 FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 OKT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
29/14 HELSEFORSIKRING FOR ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
30/14 POLITISK SEKRETARIAT - ORGANISATORISK TILKNYTNING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
31/14 NAV - ORGANISATORISK TILKNYTNING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
32/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll