Møte i Administrasjonsutvalget 27.08.2014 18:00

August 27 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
21/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 11.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/14 MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
23/14 FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
25/14 IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
26/14 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll