Møte i Administrasjonsutvalget 11.06.2014 18:00

Juni 11 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
15/14 GODKJENNING AV MØTEPRPOTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 02.04.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE ORGANISERING AV RUS OG PSYKIATRI (ROP)
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
17/14 IA-AVTALE FOR KARMØY KOMMUNE - VIDEREFØRING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
18/14 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. MAI 2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (11)
19/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINSITRASJON - 11.06.14
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
20/14 EVENTUELT 11.06.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll