Møte i Administrasjonsutvalget 05.02.2014 18:00

Februar 5 2014
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 11.12.2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/14 PRØVEPROSJEKT VED KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHJEM - STATUS
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (6)
3/14 EFFEKTIVISERINGSTILTAK I DEN KOMMUNALE DRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (10)
4/14 FRAVÆRSSTATISTIKK 2013
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (9)
5/14 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 05.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
7/14 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll