Møte i Formannskapet 24.11.2014 16:00

November 24 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
118/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 10.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
119/14 AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
120/14 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2014 TIL 2015
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
121/14 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
122/14 EIENDOMSSKATT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
123/14 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
124/14 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
125/14 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 24.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
126/14 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 24.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
127/14 BUDSJETTOPPFØLGING PER OKTOBER 2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
128/14 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERLOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll