Møte i Formannskapet 10.11.2014 16:00

November 10 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
100/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.10.2014.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
101/14 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 28.10.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
102/14 ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
103/14 FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
104/14 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
105/14 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID ÅR 2015
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
106/14 PLAN 670 - KOMMUNEPLANEN 2012 - 2023 / HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
107/14 BEHANDLING AV UTTALELSER OG MERKNADER TIL KOMMUNEPLANEN - SAMFUNNSDELEN
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
108/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 1
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (3)
109/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 2
Saksdokumenter med vedlegg (61)
Protokoll
Behandling (3)
110/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 3
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (3)
111/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 4
Saksdokumenter med vedlegg (38)
Protokoll
Behandling (3)
112/14 BEHANDLING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - SONE 5
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
Behandling (3)
113/14 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 2012-2023
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
114/14 PLAN 670 - KOMMUNEPLANEN 2014 - 2023 - VIDERE FRAMDRIFT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
115/14 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 - 2018
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
116/14 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 10.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
117/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET 10.11.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll