Møte i Formannskapet 29.09.2014 16:00

September 29 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
79/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET - 01.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
80/14 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (5)
81/14 BUDSJETTOPPFØLGING PER AUGUST 2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
82/14 KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
83/14 ÅKRA SOKNERÅDSBARNEHAGE OG ETTERBETALING AV TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
84/14 KARMØY KOMMUNE - 50-ÅRSJUBILEUM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
85/14 KONKURRANSEUTSETTING AV VASKERITJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
86/14 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
87/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 NORHEIM - OASEN SENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
88/14 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA MOKSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
89/14 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 29.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
90/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET 29.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll