Møte i Formannskapet 01.09.2014 16:00

September 1 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
74/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
75/14 MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
76/14 DELEGASJONSREGLEMENT KARMØY KOMMUNE - JUSTERING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
77/14 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 01.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
78/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET 01.09.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll