Møte i Formannskapet 25.08.2014 16:00

August 25 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
68/14 BUDSJETTOPPFØLGING 2014 - PER JULI
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
Saksdokumenter med vedlegg (0)
69/14 OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
70/14 EVALUERING INNSATSSTYRT FINANSIERING I KARMØY KOMMUNE (ISF)
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
71/14 REGIONAL PROSESS RUNDT KOMMUNESTRUKTUREN I HAUGALAND VEKST-KOMMUNENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
72/14 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 28.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
73/14 EVENTUELT 25.08.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll