Møte i Formannskapet 16.06.2014 16:00

Juni 16 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
59/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 10.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
60/14 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 10.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
61/14 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
62/14 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
63/14 HOVEDNETT FOR SYKKEL I HAUGESUND OG PÅ FASTLANDS-KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
64/14 TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
65/14 REFERATLISTE FORMANNSKAPET 16.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
66/14 EVENTUELT FORMANNSKAPET 16.06.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll