Møte i Formannskapet 26.05.2014 16:00

Mai 26 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
46/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 12.05.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
47/14 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (6)
48/14 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2013
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
49/14 ÅRSMELDING 2013 - KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (18)
50/14 BUDSJETTOPPFØLGING 2014 - PER APRIL
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
51/14 EIERSTRATEGI FOR KARMØY KULTUROPPLEVELSER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
52/14 REFERATLISTA - 26.05.2014
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Behandling (9)
53/14 EVENTUELT - 26.05.2014 Saksdokumenter med vedlegg (0)
Behandling (4)