Møte i Formannskapet 12.05.2014 16:00

Mai 12 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
39/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 31.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
40/14 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (13)
41/14 INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
42/14 SENIORPOLITIKK
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
43/14 STRATEGIPLAN FOR KULTURSKRINET 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
44/14 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 12.05.2014
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (8)
45/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)