Møte i Formannskapet 31.03.2014 16:00

Mars 31 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
32/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 10.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
33/14 PLAN 670 - REVISJON AV KOMMUNEPLANEN 2012 - 2023 -SAMFUNNSDELEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
34/14 PLAN 670 - REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
35/14 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - 2012-2023
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
36/14 SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING - HOLMEN BRYGGE CO
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
37/14 REFERATLISTA 31.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (7)
38/14 EVENTUELT 31.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)