Møte i Formannskapet 10.03.2014 16:00

Mars 10 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
24/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 19.02.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (4)
25/14 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
26/14 SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
27/14 PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY - HØRING AV FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014-2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (9)
29/14 REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
30/14 REFERATLISTA 10.03.2014
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (6)
31/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)