Møte i Formannskapet 20.01.2014 16:00

Januar 20 2014
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 25.11.2013
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/14 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (12)
3/14 SALG AV AKSJEPOSTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/14 DETALJERT BUDSJETT 2014 FOR SENTRALADMINISTRASJONEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (9)
5/14 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARMØY OG BOKN KOMMUNAR OM KJØP AV PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGJEVINGSTENESTE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
6/14 GNR/BNR 149/398, STEMMEMYR, SPANNE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
7/14 REFERATLISTA 20.01.2014
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (3)
8/14 EVENTUELT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll